Daidoji Hiro

A dangerous young samurai

Description:

born 1157

Bio:

Having just completed gempekku, no one knows much about this young bushi, but he carries an air of menace about him.

Daidoji Hiro

The Era of the Heavenly Empress rfhero rfhero