Ikoma Koji

A kabuki director

Description:

Born 1151
Director:
*Way of the River – 1170
*Way of the Winds – 1170
*Way of Blood – 1172

Bio:

Akodo Iroden strongly dislikes Kio for his potrayal of Akodo in the Way of the River.

Ikoma Koji

The Era of the Heavenly Empress rfhero rfhero